Sức khỏe tâm thần

Most Frequently Viewed Resources

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời, trong thời gian thực, ngay tại đây trên Internet, từ các nhân viên thư viện pháp luật tại California.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Mục đích của Email Hotline này là dành cho WomensLaw để cung cấp thông tin pháp lý cơ bản, giới thiệu và hỗ trợ tinh thần.

Duyệt qua các ấn phẩm của tổ chức vận động cho người tàn tật toàn bang, bao gồm nhiều lĩnh vực của luật pháp.

Bản tóm lược ngắn về các quyền của bạn.

Đọc các luật về: phá thai, lạm dụng, bảo mật về chăm sóc sức khoẻ, phạm tội, sự phụ thuộc, sức khoẻ tinh thần, sự đồng ý, sức khoẻ sinh sản, các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trường học và bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Alphabetical Listing of Resources

Quyền đồng ý, không đủ năng lực, phục hồi, kiến ​​nghị, quyền và hơn thế nữa.

Luật về quyền của bệnh nhân bao gồm một hệ thống các quy chế, quy định và quyết định của tòa án phức tạp và đang phát triển. Cuốn sổ tay này nên được coi là hướng dẫn, nhưng nó có thể không phản ánh chính xác tất cả các quyền hiện có của con người ở mọi thời điểm.

Để được trợ giúp về các vấn đề liên quan đến chất lượng chăm sóc hoặc nếu bạn không hài lòng với các dịch vụ mà bạn nhận được.

Quý vị có biết rằng có quyền hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần ở California không?

Các vấn đề pháp lý xung quanh các điều kiện sức khoẻ tâm thần tại nơi làm việc và các chiến lược thực tiễn có thể được sử dụng để đảm bảo các quyền ADA cho người có khuyết tật tâm thần được thực hiện.