Sự kỳ thị đối với tình trạng nhập cư hoặc nguồn gốc quốc gia

Most Frequently Viewed Resources

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời, trong thời gian thực, ngay tại đây trên Internet, từ các nhân viên thư viện pháp luật tại California.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Bản đồ và công cụ tìm kiếm tương tác này sẽ giúp bạn tìm trợ giúp pháp lý ở gần bạn.

Mọi người bên trong Hoa Kỳ có một số quyền hợp pháp nhất định, bất kể tình trạng nhập cư của bạn.

Bạn có thể nộp đơn kháng cáo lên một số quyết định không thuận lợi cho Văn phòng Khiếu nại Hành chính của USCIS (AAO) hoặc Ủy ban Khiếu nại Xuất nhập cảnh (BIA).

Không ai có thể bị từ chối cơ hội việc làm bình đẳng vì nơi sinh, tổ tiên, văn hoá, đặc điểm ngôn ngữ chung cho một nhóm dân tộc cụ thể hoặc giọng nói.

Phân biệt đối xử với khả năng nói tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác.

Alphabetical Listing of Resources

Nhà tuyển dụng có thể không có quyền yêu cầu tài liệu của bạn.

Bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên quê hương của bạn.

Cảnh sát địa phương không thể giữ bạn để được đưa đến giam giữ nhập cảnh.

Thông tin cơ bản về sinh sống ở đây và tìm dịch vụ.

Tại sao các nhà tuyển dụng yêu cầu giấy tờ cho thấy giấy phép làm việc?

Hướng dẫn của Chưởng lý về tránh gian lận.

Quốc tịch của bạn, tình trạng nhập cư, hoặc quốc gia bản xứ.

Hãy xem các câu hỏi thường gặp này để tìm câu trả lời của bạn về TPS cho người Haiti.

Các Văn phòng thực hiện các cuộc phỏng vấn theo lịch trình về những đơn xin tị nạn không liên quan đến t as nạn.