Công nghệ trợ giúp

Most Frequently Viewed Resources

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời, trong thời gian thực, ngay tại đây trên Internet, từ các nhân viên thư viện pháp luật tại California.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Duyệt qua các ấn phẩm của tổ chức vận động cho người tàn tật toàn bang, bao gồm nhiều lĩnh vực của luật pháp.

Chúng được phép ở đâu và dưới những điều kiện nào?

Alphabetical Listing of Resources

Tất cả máy trợ thính được bán ở California đều được bảo hành 3 ngày.

Dịch vụ động vật, việc làm, chính phủ, và nhà ở công cộng.

Tìm kiếm cái gì cụ thể? Tìm kiếm sử dụng các thuật ngữ chính.

Các thực thể công cộng và tư nhân phải cung cấp viện trợ và dịch vụ để tạo điều kiện hiểu cho người khuyết tật.

Tập sách nhỏ này sẽ cho bạn biết về: luật bảo vệ cử tri khuyết tật, cách đăng ký bỏ phiếu, bỏ phiếu để giúp bạn bỏ phiếu, và cách bỏ phiếu.

Một số tổ chức phải có người đi bộ, mía, nạng, niềng răng, xe lăn điện, xe tay ga, và Segways.