Hope bờ biển

Địa chỉ nhà

99 Avenue Alhambra
1089
El Granada, CA 94018
Hoa Kỳ

(650) 726 - 9071
Các khu vực phục vụ
Quận San Francisco
Hạt Santa Clara
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Coastside Hope cung cấp một loạt các chương trình và dịch vụ để giúp người vô gia cư, người nghèo, và "làm việc nghèo nàn" của bờ biển San Mateo County. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm các điều khoản khẩn cấp và bổ sung lương thực cho các dịch vụ nhập cư và nhập cư.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Portuguese / Português
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích