Hiệp hội Luật sư của Hiệp hội luật sư Quận San Bernardino

Địa chỉ nhà

Rancho Cucamonga, CA 91730
Hoa Kỳ

(909) 945 - 2980
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Dịch Vụ Giới Thiệu Luật sư là một dịch vụ phi lợi nhuận được tài trợ bởi Hiệp hội Luật sư Quận San Bernardino.
Chi phí tư vấn miễn phí với chi phí thấp, không quá 40 đô la.
Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích