Hiệp hội luật sư của Beverly Hills Luật sư chuyển giới thiệu và dịch vụ thông tin Chương trình Modest Phương tiện

(310) 601 - 2440
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

Chương trình Phương tiện Nổi tiếng đề cập đến những người có đủ năng lực trong hội đồng Luật Gia đình, Người thuê nhà, Người lập kế hoạch Bất động sản và / hoặc Chứng nhân Chứng Thực Di sản. Các luật sư đồng ý tính mức cước phí giảm giờ và giảm phí giữ lại. Đối với các luật sư về giờ đã đồng ý tính phí $ 50.00- $ 300.00 mỗi giờ. Đối với lệ phí giữ lại, họ có thể tính phí $ 500.00- $ 1500.00. Mức lương theo giờ phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng của bạn, và số người sống trong hộ gia đình của bạn theo các hướng dẫn nghèo đói của California.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích