Dịch Vụ Pháp Lý Trung Ương - Merced

How to Receive Services (Intake)
Call the Legal Advice and Referral Line (800) 675-8001

Monday - Thursday 9 AM - 4 PM and Friday 10 AM - 4 PM
(closed on holidays and staff training days)
Địa chỉ nhà

1640 "N" Street, Suite 200
Merced, CA 95340
Hoa Kỳ

(800) 464-3111
Các khu vực phục vụ
Hạt San Benito
Quận Merced
Huyện Mariposa
Quận Tuolumne
Hạt Stanislaus
Chúng ta là ai

CCLS cung cấp một loạt các dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí cho các cá nhân và nhóm có lợi tức thấp, đủ điều kiện ở Thung lũng Trung tâm và Sierra Foothills.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích