Dịch vụ Pháp lý của California ở Ấn Độ - Eureka

Địa chỉ nhà

324 F Street
Eureka, CA 95501
Hoa Kỳ

(800)347-2402
Các khu vực phục vụ
Quận Del Norte
Hạt Lassen
Quận Trinity
Hạt Siskiyou
Quận Modoc
Humboldt County
Quận Shasta
Chúng ta là ai

Dịch vụ pháp lý của Ấn Độ tại Ấn Độ cung cấp đại diện cho các vấn đề của khách hàng về luật liên bang Ấn Độ, có thể bao gồm phúc lợi của trẻ em, các vấn đề về đất đai, quyền của sinh viên, bảo vệ tài nguyên văn hoá, nhà ở và các lợi ích công cộng do tiền Ấn Độ bản xứ.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích