Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Quận Hạt Alameda

Địa chỉ nhà

1000 Broadway #480
Oakland, CA 94607
Hoa Kỳ

(510) 302 - 2222 ext. 4
Các khu vực phục vụ
Hạt Alameda
Chúng ta là ai

ACBA LRS đã là nguồn đáng tin cậy để giới thiệu luật sư tại Quận Alameda trong 50 năm và được điều chỉnh và chứng nhận bởi State Bar of California. Với lệ phí 35 đô la, chúng tôi sẽ đối chiếu với bạn với một luật sư có đủ điều kiện để giúp bạn giải quyết vấn đề pháp lý của bạn trong vòng 30 phút.

Trong quá trình tham vấn, bạn và luật sư sẽ xác định liệu luật sư có đưa vụ việc của bạn và thỏa thuận các điều khoản thanh toán. Xin lưu ý rằng mức giá trung bình cho luật sư ở California dao động từ $ 200 đến $ 400 mỗi giờ.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
CZH
Wichí Lhamtés Güisnay/MZH
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích