Tổ chức từ thiện Công giáo Los Angeles - Chương trình Quyền Người nhập cư Esperanza

Địa chỉ nhà

1530 James Wood Blvd
Los Angeles, CA 90015
Hoa Kỳ

(213) 251 - 3505
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Trong hơn 15 năm, luật sư nhập cư có kinh nghiệm của Esperanza đã cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng cho người di dân và gia đình họ ở Nam California. Văn phòng này chuyên về các trường hợp nhập cư phức tạp, đặc biệt đối với những cá nhân có thể có hồ sơ hình sự, liên kết băng đảng có thể xảy ra hoặc lịch sử nhập cư phức tạp. Các chương trình hiện tại của chúng tôi chỉ giới hạn đối với người lớn tại Trung tâm giam giữ Adelanto, những người lớn xin t as nạn trong thủ tục dọn sạch và những người vị thành niên không có người đi kèm được đưa ra tòa án LA. Để biết thêm thông tin hoặc để lấy hẹn cho các dịch vụ này, vui lòng gọi (213) 251-3505.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Fārsi / فارسی
French / Français
Korean / 한국어
Spanish / Español
Get out of here
Show
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích