Tổ chức cứu trợ thế giới (Văn phòng Garden Grove / Southern California)

Địa chỉ nhà

13121 Brookhurst Street
Suite G and H
Garden Grove, CA 92843
Hoa Kỳ

(714) 210 - 4730
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Hạt San Diego
Quận Los Angeles
Hạt Imperial
Quận Cam
Quận Santa Barbara
Quận Riverside
Chúng ta là ai
Tổ chức cứu trợ thế giới Garden Grove được Hội đồng Di trú Nhập cư công nhận và cung cấp đại diện pháp lý về nhập cư được công nhận.
Không có phí danh nghĩa.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Arabic / العَرَبِيَّة
Fārsi / فارسی
Korean / 한국어
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích