Chủ nhà / Người thuê nhà: Các câu hỏi thường gặp và câu trả lời

Sự miêu tả
Chủ nhà và người thuê nhà có quyền và trách nhiệm pháp lý. Thông tin sau giải thích luật theo định dạng câu hỏi trả lời. Nó được viết từ quan điểm của các cam kết của Quận Cam; những người ở bên ngoài Quận Cam có thể bị chi phối bởi các luật và yêu cầu khác nhau.
Tác giả bởi
Hội đồng nhà ở công bằng Quận Orange
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích