Hỗ trợ Thất nghiệp Thảm họa: Cách Người lao động có thể Truy cập vào Chương trình

Sự miêu tả
Trợ cấp thất nghiệp thiên tai (DUA), còn gọi là cứu trợ thiên tai và trợ giúp khẩn cấp, là một chương trình của liên bang cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời cho những cá nhân thất nghiệp do "thảm họa lớn" do tổng thống tuyên bố.
Tác giả bởi
Trung tâm Luật Lao động Quốc gia
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích