Tổ công tác Thi hành Lực lượng Lao động (LETF)

Sự miêu tả
Bạn có quyền làm công nhân như thế nào? Kinh tế ngầm là gì? Báo cáo một chủ nhân không tốt.
Tác giả bởi
Phòng Quan hệ Công nghiệp CA
Get out of here
Hide
Energy Level
53.4511
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích