Tài nguyên dành cho thanh thiếu niên dành cho giáo dục

Sự miêu tả
Clearinghouse cung cấp nhiều tài nguyên được lựa chọn để giúp cha mẹ nuôi, nhân viên chăm sóc trẻ em, nhân viên phúc lợi trẻ em, các nhà giáo dục, CASA và các chuyên gia khác cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ hiệu quả cho trẻ khuyết tật trong chăm sóc nuôi dưỡng.
Tác giả bởi
Quyền Người Khuyết tật 436 và Quỹ Quốc phòng (DREDF)
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích