Kháng chiến chống chiến tranh của nhân viên

Sự miêu tả
Nếu tôi bị bắt vì hoạt động chống chiến tranh, chủ nhân của tôi có thể hành động chống lại tôi trong khi việc bắt giữ đang chờ giải quyết không?
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích