Giải phóng là gì và nó hoạt động như thế nào?

Trang này có hữu ích không?
Hữu ích