Xảy ra lỗi trên báo cáo tín dụng

Sự miêu tả
Đạo luật báo cáo tín dụng công bằng liên bang (FCRA) thúc đẩy tính chính xác và sự riêng tư của thông tin trong các hồ sơ của các công ty báo cáo tín dụng của quốc gia.
Tác giả bởi
Ủy ban Thương mại Liên bang
Energy Level
14.09
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích