Cưỡng bức công việc, đe dọa và khai thác

Sự miêu tả
Đường dây nóng nạn buôn bán người Quốc gia giúp các nạn nhân buộc phải làm gì đó hoặc làm việc theo ý muốn của họ.
Tác giả bởi
Trung tâm Tài nguyên Người Tiêu dùng Quốc gia
Get out of here
Hide
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích