Bảo hiểm thất nghiệp: Trả trội

Sự miêu tả
Nếu một khoản thanh toán quá mức là do mất một đơn kháng cáo hoặc một lỗi đơn giản của EDD hoặc một chủ nhân, điều đó không nhất thiết tạo ra một vấn đề lớn cho nguyên đơn. Tuy nhiên, nếu khoản thanh toán vượt quá là do sự không trung thành của phía nguyên đơn, người khiếu nại sẽ bị phạt nặng.
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
100
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích