Đạo luật quan hệ lao động nông nghiệp: Các hành vi lao động không lành mạnh

Sự miêu tả
Một Thực tiễn Lao động Không lành mạnh (ULP) là hành vi của người sử dụng lao động hoặc do các nghiệp đoàn vi phạm các quyền của nhân viên nông nghiệp.
Tác giả bởi
Ban quan hệ lao động nông nghiệp CA
Get out of here
Hide
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích