Truy cập

Sự miêu tả
Nhà tuyển dụng của bạn phải cho phép các nhà tổ chức công đoàn tiếp cận, tức là, cho phép các nhà tổ chức công đoàn di chuyển đến tài sản của họ để gặp bạn và bạn đồng nghiệp của bạn.
Tác giả bởi
Ban quan hệ lao động nông nghiệp CA
Energy Level
20
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích