Hướng dẫn Thuế của Lực lượng Vũ trang

Sự miêu tả
Ấn phẩm này bao gồm các tình huống thuế đặc biệt của các thành viên tích cực của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Khoản này không bao gồm các khoản trợ cấp của quân đội hay trợ cấp cựu chiến binh hoặc đưa ra các luật thuế cơ bản áp dụng cho tất cả người đóng thuế.
Tác giả bởi
Internal Revenue Service
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích