Quyền của những tù nhân về những khoản kỷ luật nghiêm trọng

Sự miêu tả
Quyền của tù nhân đối với các vụ kiện kỷ luật công bằng bắt nguồn từ các điều khoản của Điều lệ Hoa Kỳ và California; tuy nhiên, các quyền đó không rộng như các quyền của bị cáo phải đối mặt với tội hình sự
Tác giả bởi
Văn phòng luật sư Nhà tù
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích