Evictions

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Ang mapagkukunan na ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang iyong mga responsibilidad bilang nangungupahan kung sakaling sinimulan ng iyong kasero ang proseso ng pagpapaalis.

Mga materyales sa sanggunian sa batas sa kaso ng eviction.

Ang legal na paraan ng pagbibigay ng pormal na paunawa ay ang iba pang panig na "nagsilbi" sa isang kopya ng mga papeles na iyong isinampa sa korte.

Tingnan ang mapagkukunang tulong sa California Court sa pagpapalayas.

Ang mapagkukunan na ito ay nagbibigay ng mga pangkalahatang tagubilin tungkol sa proseso ng pagpapaalis sa loob o labas ng korte.

Ang ADR ay kadalasang hindi pormal, mas mura, at mas kaunting oras kaysa sa isang pagsubok.

Ano ang saklaw ng RSO: pinahihintulutang pagtaas ng upa, pagpaparehistro ng mga yunit ng pag-upa, mga legal na dahilan para sa pagpapalayas, at mga uri ng pagpapalayas na nangangailangan ng pagbabayad ng tulong sa paglipat ng nangungupahan.

Nagbibigay ang Department of Consumer Affairs ng California ng isang pangkalahatang-ideya tungkol sa proseso ng paglilitis sa legal.

Mga proteksyon para sa mga residente at dahilan para sa mga pagpapalayas.

Alphabetical Listing of Resources

Ang video clip na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga opsyon na magagamit upang malutas ang mga pagtatalo sa pagitan ng mga panginoong maylupa at mga nangungupahan. Ang video clip ay binubuo ng limang kabanata na nakaayos sa isang awtomatikong playlist.

Rent Control, Buyouts, Condo & TIC Conversions, Habitability & Repairs, Pang-aagaw ng Nagpapaupa, Pagbebenta ng Mga Gusali, Mga Deposito sa Seguridad, Mga Kasunduang Pangmaikli

Anong mga opsyon ang magagamit? Ano ang mangyayari?

Tulad ng mga deposito ng seguridad, pagtaas ng upa, mga kasamahan sa silid, at mga pagpapalayas.

Nililimitahan ng batas ang labis na upa, mga dahilan para sa mga pagpapalayas, at pagtaas ng pagrenta.

Ang mga nangungupahan ay may mga karapatan kahit na ang isang bahay ay na-foreclosed at nagbabago ng mga may-ari.

Mga paksa tulad ng: mga isyu sa pag-aayos; mga deposito sa seguridad; interes sa mga deposito sa seguridad, at ang bayad sa board rental; mga isyu sa pagpapaalis; mga petisyon ng may-ari ng lupa at mga petisyong nangungupahan ng pasaporte; taunang pinahihintulutang pagtaas ng pag-upa at pagtaas ng pondo sa bangko mga pagdinig, mga mediation at apela; utility passthroughs; passthroughs ng bono ng kita ng tubig.

Tanging pangunahing impormasyon mula sa samahan ng estudyante na ito.