Tulong sa Sarili Tulong at Referral Program (SHARP) at Family Law Facilitator

Address

633 Washington Street
2nd Floor
Red Bluff, CA 96080
Estados Unidos

(530) 527 - 8649
Naglilingkod ang mga lugar
Tehama County
Butte County
Glenn County
Kung sino tayo

Ang Tulong sa Tulong at Referral Program (SHARP) ay nagbibigay ng tulong at mga referral para sa lahat ng mga lugar ng Family Law, kasama ang diborsiyo, pag-iingat ng bata at pagdalaw, pagtatatag ng pagka-ama, pag-iingat ng magulang at magulang. Bilang karagdagan, ang Self-Help na programa ay maaaring makatulong sa mga kinatawan ng mga litigante na may iba't ibang mga legal na isyu.

Ang Family Law Facilitator ay nagbibigay ng tulong sa suporta ng bata at suporta sa asawa.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin