SEACM, Isang Ministeryo sa mga Refugee at mga Imigrante

Address

2315 Placer St
Redding, CA 96001
Estados Unidos

(530) 241 - 5802
Naglilingkod ang mga lugar
Humboldt County
Kung sino tayo
Ang SEACM ay nagbibigay ng mga imigrante na may tulong sa aplikasyon at tumutulong na linawin ang anumang mga katanungan o alalahanin sa mahirap at kumplikadong proseso ng imigrasyon.
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin