Proyektong Pampublikong Payo / Imigrante

Address

610 S Ardmore Avenue
Los Angeles, CA 90005
Estados Unidos

(213) 385 - 2977
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo
Ang Programa ng Karapat-dapat ng mga Imigrante ng Publikong Payo ay nagbibigay ng pro bono na representasyon sa mga sumusunod na mahihirap na grupo ng mga imigrante: mga biktima ng pag-uusig na naghahanap ng pagpapakupkop laban sa Estados Unidos; walang kasamang mga menor de edad; karahasan sa tahanan, marahas na krimen at biktima ng trafficking na naghahanap ng relief sa ilalim ng Batas Karahasan Laban sa Kababaihan at Mga Biktima ng Trafficking at Batas sa Proteksyon ng Karahasan; at mga batang imigrante na inabuso, inabandona o napapabayaan at hindi ligtas na makababalik sa kanilang mga bansa.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin