National Center for Lesbian Rights

Address

870 Market Street
Suite 370
San Francisco, CA 94102
Estados Unidos

(415) 392 - 6257
Kung sino tayo

Ang National Center for Lesbian Rights ay nakatuon sa mga ssues na nauugnay sa sekswal na oryentasyon o pagkakakilanlan / pagpapahayag ng kasarian (mga isyu sa LGBT). Ang National Center for Lesbian Rights ay may helpline na nagbibigay ng mga legal na mapagkukunan at impormasyon (ngunit hindi legal na payo o representasyon) sa mga tumatawag sa malawak na hanay ng mga legal na isyu na nakakaapekto sa mga miyembro ng komunidad ng LGBT.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Mga Legal na Isyu
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin