National Center for Lesbian Rights

Address

870 Market Street
Suite 370
San Francisco, CA 94102
Estados Unidos

1.800.528.6257
Kung sino tayo

Ang National Center for Lesbian Rights ay nakatuon sa mga ssues na nauugnay sa sekswal na oryentasyon o pagkakakilanlan / pagpapahayag ng kasarian (mga isyu sa LGBT). Ang National Center for Lesbian Rights ay may helpline na nagbibigay ng mga legal na mapagkukunan at impormasyon (ngunit hindi legal na payo o representasyon) sa mga tumatawag sa malawak na hanay ng mga legal na isyu na nakakaapekto sa mga miyembro ng komunidad ng LGBT.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Mga Legal na Isyu
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin