Monterey County Superior Court Self-Help Center

How to Receive Services (Intake)
Visit the Self-Help Center office in Monterey Monday, Wednesday, Thursday and Friday, 8:00 am to 4:00 pm, and Tuesday 8:00 AM to 1:00 PM

Appointments can be made online at the link below
Address

1200 Aguajito Road
Monterey Courthouse First Floor
Monterey, CA 93940
Estados Unidos

(831) 647-5800 ext. 3005
Naglilingkod ang mga lugar
Monterey County
Kung sino tayo
Ang Self-Help Center ay nagbibigay ng impormasyon at nagpapaliwanag ng mga pagpipilian nang hindi nagbibigay ng legal na payo o kumakatawan sa anumang mga partido.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin