Legal Advisor ng Maliit na Klaim ng Yolo County

Address

Woodland, CA 95695
Estados Unidos

(530) 758 - 1927
Naglilingkod ang mga lugar
Yolo County
Kung sino tayo

Available ang Maliit na Claim Advisor para sa tulong sa mga maliliit na katanungan sa pag-angkin.

Masaya ang mga clerks na tulungan ka kung maaari nila. Gayunpaman, ipinagbabawal ang mga ito sa pagbibigay ng legal na payo.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin