Legal Advisor ng Maliit na Klaim ng Yolo County

How to Receive Services (Intake)
The Small Claims Advisor is available for assistance with small claims questions. To reach the Small Claims Advisor for Yolo County, please call 530-758-1927. Hours are available on the Superior Court of Yolo County Small Claims Legal Advisor webpage (below).
Address

1000 Main Street
Woodland, CA 95695
Estados Unidos

(530) 758 - 1927
Naglilingkod ang mga lugar
Yolo County
Kung sino tayo

Available ang Maliit na Claim Advisor para sa tulong sa mga maliliit na katanungan sa pag-angkin.

Masaya ang mga clerks na tulungan ka kung maaari nila. Gayunpaman, ipinagbabawal ang mga ito sa pagbibigay ng legal na payo.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin