Inyo County Legal Self-Help Center

Address

314 West Line Street
Suite D
Bishop, CA 93514
Estados Unidos

(760) 872 - 4444
Naglilingkod ang mga lugar
Inyo County
Kung sino tayo

Ang mga serbisyong ipinagkakaloob: diborsyo, legal na paghihiwalay, magtatag ng pagka-ama, baguhin ang pag-iingat ng bata at pagbibisita, baguhin ang mga order ng suportang bata at asawa, pag-iwas sa mga mandarayuhan ng sibil, mga pag-aasikaso (tao lamang), mga pag-iwas sa tirahan, mga pagbabago sa pangalan, maliit na pag-aangkin, at mga pagkilos na kinasangkutan ng departamento ng mga serbisyo ng suporta sa bata.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair
This organization provides access for the hearing impaired
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin