California Rural Legal Assistance, Inc

How to Receive Services (Intake)
Contact the office for information about how to make an appointment.

For non-urgent matters you may fill out the CONTACT US form using the link below in "Who We Are."
Address

211 Bear Mountain Blvd
Arvin, CA 93203
Estados Unidos

(661) 854 - 3839
Naglilingkod ang mga lugar
Fresno County
Tulare County
Kern County
Kung sino tayo

Ang tungkulin na ito ay nakatuon sa mga migranteng manggagawa at mga katutubong taga-Mexico. Ang CRLA ay nagbibigay ng libreng legal na serbisyo sa mga naninirahan sa aming lugar ng serbisyo. Ang CRLA ay nakatutok sa batas sa pagtatrabaho at paggawa, batas sa edukasyon, batas sa pabahay, mga karapatang sibil, batas sa kalusugan, at mga pampublikong benepisyo sa pagtatanggol.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin