Legal na Pagsasalin: Pinsala sa Pulis sa San Francisco

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin