Paano Mag-file ng Reklamo Laban sa isang Residential Care Pasilidad para sa Matatanda (RCFE)

Paglalarawan
Ang sinumang tao (hindi lamang mga residente o mga miyembro ng pamilya) o organisasyon ay may karapatang magsampa ng reklamo.
May-akda ni
Mga Tagapagtaguyod ng California para sa Reporma sa Nursing Home
Uri ng Resource
Mga Fact Sheet
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin