File ng Tauhan

Paglalarawan
Kailangan bang ipaalam sa akin ng aking tagapag-empleyo ang aking tauhan na file? Ano ang gagawin ko kung ayaw tumawid sa aking tagapag-empleyo ang aking tauhan ng file?
May-akda ni
Legal na Tulong Sa Trabaho
Energy Level
30
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin