Buhay sa Estados Unidos: Isang Patnubay para sa mga Imigrante na Kabataan

Paglalarawan
Maraming mga paraan kung saan ang iyong katayuan sa imigrasyon - kung ikaw ay isang green card holder o undocumented - ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang makakuha ng trabaho, pumasok sa kolehiyo, o manatili sa Estados Unidos.
May-akda ni
Immigrant Legal Resource Centre
Energy Level
18.7868
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin