Katotohanan Tungkol sa Diskriminasyon sa Pinagmulang Pinagmulan

Paglalarawan
Walang sinuman ang maaaring tanggihan ng pantay na pagkakataon sa trabaho dahil sa lugar ng kapanganakan, lipi, kultura, lingguwistikong mga katangian na karaniwan sa isang partikular na grupo ng etniko, o tuldik.
May-akda ni
US Equal Employment Opportunity Commission
Energy Level
40
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin