Makatarungang Pagtatrabaho at Pabahay: Pagkuha sa Desisyon

Paglalarawan
Ang administratibong proseso para sa paghawak ng reklamo sa diskriminasyon sa trabaho. Batay sa isang pattern ng katotohanang fictionalized mula sa isang aktwal na kaso ng pinaghihinalaang diskriminasyon sa kapansanan, nagtatampok ang serye ng pitong bahagi: 1) unang kontak; 2) pakikipanayam sa paggamit; 3) imbestigasyon; 4) kasunduan o pamamagitan; 5) akusasyon; 6) pagdinig; at 7) konklusyon o desisyon.
May-akda ni
CA Department of Fair Employment and Housing
Get out of here
Hide
Energy Level
12.9159
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin