Proseso sa Pag-expire - Butte County

Paglalarawan
Ang ibig sabihin ng pag-expire ng rekord ng krimen, na ang nasasakdal (ikaw) ay pinahihintulutan na bawiin ang panawagan ng nagkasala, o na ang hatol ng pagkakasala ay itabi; at isang panawagan ng hindi nagkasala ay opisyal na ipinasok at ang hukuman ay nagpapabaya sa aksyon na ito.
May-akda ni
Nagsisimula sa Malakas
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin