Το Δικαίωμά σας στην Αντιπροσώπευση

Authored By: US Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
Cantonese Chinese / 粵語
English
Spanish / Español
Farsi / فارسی
French / Français
Armenian / Հայերէն
Korean / 한국어
Polish / Język Polski
Portuguese / Português
Russian / Pусский
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt

Μπορείτε να έχετε έναν αντιπρόσωπο, όπως ένα δικηγόρο, για να σας βοηθήσει στις διαδικασίες σας με την Κοινωνική Ασφάλιση.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: May 08, 2017