IHSS Տեսանյութ

Authored By: CA Department of Social Services
Read this in:
English
Spanish / Español
Mandarin Chinese / 官話

հակիրճ ամփոփում է IHSS ծրագրի, այդ թվում `հիմնական չափանիշների, գլխավոր այցելեք գործընթացի, առկա ծառայությունների եւ աջակցում է, իսկ խնամքի մատակարարի ընտրության գործընթացում: իարժևորումի և սպասարկութիւնը: վարձել խնամքի մատակարարին: Վերահսկող մի մատակարար:

Last Review and Update: May 09, 2017