Tiền gửi bảo đảm

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Thoả thuận miệng, quấy rối, thông báo, tiền gửi và sửa chữa.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

ADR thường không chính thức, ít tốn kém, và ít tốn thời gian hơn so với dùng thử.

Cách thức hợp pháp để thông báo chính thức là để phía bên kia "phục vụ" với một bản sao giấy tờ mà bạn đã nộp cho tòa án.

Bạn có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí đi cùng bạn tại tòa án. Một thông dịch viên tòa án dịch bằng lời nói (được gọi là phiên dịch tiếng Pháp) mọi thứ mà thẩm phán và những người khác nói từ tiếng Anh sang ngôn ngữ chính của bạn, và tất cả những gì bạn nói lại bằng tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nói tiếng Anh đủ tốt cho cuộc sống hàng ngày, các tình huống và ngôn ngữ tại tòa án có thể rất khó khăn. Một thông dịch viên có thể giúp đảm bảo rằng bạn hiểu và có thể giao tiếp tốt nhất có thể. Tài nguyên này có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về thông dịch viên tòa án, bao gồm cả cách yêu cầu.

Đọc từ các phần có liên quan của Bộ Luật dân sự của CA.

Tài nguyên này thảo luận về một đạo luật cho phép nạn nhân của bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, theo dõi, lạm dụng người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc, hoặc buôn người để phá vỡ hợp đồng cho thuê mà không bị phạt.

Trong vòng 21 ngày sau khi người thuê nhà chuyển đi, chủ nhà phải gửi thư hoặc cung cấp cho người thuê một danh sách các vật dụng mà chủ nhà đã khấu trừ từ tiền đặt cọc và trả lại số tiền còn lại từ tiền đặt cọc.

Chủ nhà và người thuê nhà có quyền và trách nhiệm pháp lý. Thông tin sau giải thích luật theo định dạng câu hỏi trả lời. Nó được viết từ quan điểm của các cam kết của Quận Cam; những người ở bên ngoài Quận Cam có thể bị chi phối bởi các luật và yêu cầu khác nhau.

Đọc trực tiếp từ Bộ luật California.

Alphabetical Listing of Resources

Các chủ đề như: các vấn đề sửa chữa; tiền đặt cọc; lãi tiền gửi bảo đảm, và phí hội đồng quản trị; các vấn đề trục xuất; khiếu nại của chủ nhà và yêu cầu thuê người vượt qua; tăng tiền thuê nhà hàng năm và tăng tiền thuê; phiên điều trần, hòa giải và kháng cáo; tiện ích vượt qua; nước cung cấp trái phiếu passsthroughs.

Chủ nhà trả tiền thuê nhà lãi trên tiền đặt cọc trong khi chủ nhà có.

Tôi có thể làm gì nếu nó không được trả lại đúng thời gian?

Thông tin cho cư dân của quận San Mateo.

Khoản tiền đặt cọc bảo đảm là bất kỳ khoản tiền nào mà chủ nhà lấy từ người thuê nhà trừ tiền thuê nhà.

Chỉ có thông tin cơ bản từ tổ chức do sinh viên điều hành.