Hỗ trợ khẩn cấp

Most Frequently Viewed Resources

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời, trong thời gian thực, ngay tại đây trên Internet, từ các nhân viên thư viện pháp luật tại California.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Tìm kiếm lợi ích? Trả lời các câu hỏi để tìm hiểu lợi ích của chính phủ mà bạn có thể đủ điều kiện để nhận.

Alphabetical Listing of Resources

Bạo lực gia đình, hành hung tình dục và những người sống sót rình rập thường sợ bị làm hại bởi kẻ ngược đãi, thủ phạm của hành hung tình dục hoặc kẻ rình rập trong khi làm việc hoặc bị làm hại bởi công việc của những cá nhân này.

Đăng ký trực tuyến, qua điện thoại, hoặc nhận đơn đăng ký qua đường bưu điện.

Những gì bạn có thể mong đợi khi bạn đến văn phòng quận.

Cuốn cẩm nang này cung cấp một cái nhìn khái quát về một số vấn đề mà cá nhân, gia đình và các doanh nghiệp nhỏ có thể phải đối mặt như là kết quả của những vụ cháy rừng xảy ra ở miền Bắc California vào tháng 10 năm 2017. Xin lưu ý rằng cuốn cẩm nang này hiện nay đến ngày 20 tháng 10 năm 2017 - thời gian bạn đọc tài liệu này, các chính phủ liên bang, tiểu bang và quận hạt có thể đã ban hành thêm các biện pháp trợ giúp nạn nhân của các vụ hỏa hoạn có thể ảnh hưởng đến một số thông tin chúng tôi hiện diện.

Chương trình trợ giúp dinh dưỡng bổ sung (D-SNAP) của tổ chức Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program (D-Calafresh) là một cách để đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng tạm thời của các nạn nhân thiên tai trong vòng 30 ngày, sau thảm họa tự nhiên như lũ lụt , lửa, động đất hoặc thiên tai khác. D-CalFresh cung cấp một khoản trợ cấp trị giá hàng tháng trên thẻ EBT (Electronic Benefit Transfer) có thể dùng để mua thực phẩm tại các cửa hàng bán lẻ có thẩm quyền.