Dịch vụ Xã hội Công giáo của Hạt Solano (Phòng Vacaville)

Địa chỉ nhà

40 Eldridge St
Suite 9C
Vacaville, CA 95688
Hoa Kỳ

(707) 644 - 8909
Các khu vực phục vụ
Hạt Solano
Chúng ta là ai
Còn được gọi là Catholic Charities of Sacramento (Vacaville Office), Catholic Social Services của Solano County cung cấp một loạt các dịch vụ và các chương trình cho cộng đồng nhập cư với chi phí tối thiểu.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích