Tổ chức từ thiện Công giáo - Dịch vụ Di tản & Di dân (Văn phòng San Mateo)

Địa chỉ nhà

36 37th Avenue
San Mateo, CA 94403
Hoa Kỳ

(650) 295 - 2160
Các khu vực phục vụ
Quận San Francisco
Hạt Santa Clara
Hạt Alameda
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Với 34 chương trình, Catholic Charities là một nhà lãnh đạo được công nhận trong việc chăm sóc người nghèo, người ốm đau, trẻ em và thanh thiếu niên, gia đình, người cao niên, và người nhập cư được công nhận để giúp họ tiến tới việc nâng cao vị thế và tự cung tự cấp.
Lệ phí danh nghĩa được tính.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
French / Français
Spanish / Español
Get out of here
Show
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích