California Rural Legal Assistance, Inc - Hollister

How to Receive Services (Intake)
Fill out form at link below
Địa chỉ nhà

310 4th Street
Hollister, CA 95023
Hoa Kỳ

(831) 724-2253
Các khu vực phục vụ
San Benito County
Santa Cruz County
Chúng ta là ai

CRLA provides legal assistance to low income persons in education, health, housing, labor, civil rights and labor.  Our mission is to fight for justice and individual rights alongside the most exploited communities of our society.  We also provide a variety of community education and outreach programs.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Community Groups
Homeless
Medicaid Eligible
Person living with HIV/AIDS
Person with Disabilities
Related to person living with HIV/AIDS
Over 60
Undocumented Immigrant
Under 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Legal Aid
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích