Inland Counties Legal Services - Riverside office

Địa chỉ nhà

1040 Iowa Avenue Suite 109
Riverside, , CA 92507
Hoa Kỳ

(888) 245-4257
Các khu vực phục vụ
Riverside County
Chúng ta là ai

ICLS provides legal assistance to low-income residents, seniors, and veterans in the following areas: housing, family, tax, bankruptcy, education, healthy/public benefits and consumer law.  ICLS also specialize in helping victims of domestic violence obtain and/or maintain legal status and obtain US citizenship.  It has five locations in Riverside (main office), San Bernardino, Indio, Victorville, and Rancho Cucamonga. 

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Community Groups
Homeless
Medicaid Eligible
Other
Over 60
Person living with HIV/AIDS
Person with Disabilities
Related to person living with HIV/AIDS
Survivor of Domestic Violence
U.S. Citizen or Documented Immigrant
Under 18
Low Income
Veterans
Undocumented Immigrant
Các loại dịch vụ
Đại diện pháp lý đầy đủ
Lời khuyên ngắn
Phòng khám Pháp luật Pro Se
Vật liệu tự giúp
Khác
Loại hình tổ chức
Legal Aid
Get out of here
Hide
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích