Tài nguyên Đổi mới DACA

Sự miêu tả
USCIS thông báo rằng họ sẽ tiếp tục chấp nhận đơn xin gia hạn DACA bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 năm 2018. Đây là những gì bạn cần biết và cách bạn có thể nhận được trợ giúp pháp lý và trợ giúp với lệ phí nộp đơn nếu bạn đủ điều kiện để gia hạn.
Tác giả bởi
Ready California
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích