Danh mục được bảo vệ trong nhà ở công bằng

Sự miêu tả
Luật liên bang và tiểu bang bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên nhiều loại: chủng tộc / màu sắc, nguồn gốc quốc gia (sắc tộc), tôn giáo, tình dục mất khả năng tình dục, tình trạng gia đình, khuynh hướng tình dục, nhận dạng và biểu hiện giới tính, tình trạng hôn nhân, nguồn thu nhập, tuổi tác, đặc điểm tùy ý.
Tác giả bởi
Project Sentinel
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích